Gdzie znajdę listę znajomych? Jak działa system znajomych Steam w CSN:Z?

GM Rilard -

By zaprosić znajomego do gry, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami;
- Otwórz nakładkę Steam będąc w CSN:Z (domyślnie przez jednocześnie naciśnięcie klawiszy [SHIFT] i [TAB])
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na znajomym, którego chcesz zaprosić do gry na twojej liście znajomych.
- Wybierz "Zaproś do gry" (Nad opcjami "Zaproś do pokoju czatowego"/"Zaproś do grupy")

Jeśli twój znajomy nie będzie grał w CSN:Z podczas otrzymania zaproszenia, zaakceptowanie go tylko włączy grę i zabierze go do głównego menu.
Jeśli jednak twój znajomy będzie już zalogowany w CSN:Z, zostanie automatycznie przekierowany na ten sam serwer/kanał/mecz co ty po zaakceptowaniu zaproszenia

By dołączyć do znajomego, który znajduje się w pokoju gry CSN:Z, kliknij prawym przyciskiem myszy na jego pseudonimie na liście znajomych Steam i wybierz "Dołącz do gry".

ticket_form_id_178626 Ticket_field_id_25257906_value_gp_other
213534566
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk