Hackshield wyświetla błąd (Niezidentyfikowany, Nie udało się uruchomić sterownika blokowania hacków, Nie można połączyć się z serwerem)

GM Rilard -

Coś może blokować prawidłowe funkcjonowanie aplikacji Hackshield i/lub dokończenie procesu aktualizacji. Może to być wywołane przez oprogramowanie firm trzecich będące w konflikcie z programem Hackshield w CSN:Z.
• Upewnij się, że korzystasz z konta administratora systemu Windows podczas prób włączenia CSN:Z. Jeśli dalej napotykasz na problemy, wyłącz Steam i włącz go ponownie po naciśnięciu jego ikony na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybraniu "Uruchom jako administrator".
• Sprawdź, czy oprogramowanie firm trzecich jest w konflikcie z CSN:Z i programem Hackshield. Jeśli masz włączony jakiś program antywirusowy, zaporę lub ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, wyłącz je, wyłącz Steam, uruchom Steam ponownie i spróbuj raz jeszcze włączyć CSN:Z.
• Jeśli problem nie ustąpi, spróbuj włączyć CSN:Z po wyłączeniu wszystkich innych programów w systemie Windows. Pomoże to ustalić, czy jakiś program uruchomiony w tle niespodziewanie powoduje konflikty.

ticket_form_id_39075 Ticket_field_id_24325885_value_anti_hack_software_error
214939403
Wyślij zlecenie
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk