WSPARCIE TECHNICZNE

INNE

WYŁĄCZANIE SIĘ GRY / ROZŁĄCZANIE Z SERWEREM

PROBLEMY Z POBIERANIEM I/LUB INSTALACJĄ

LOGOWANIE / URUCHAMIANIE GRY

PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM